Familie opstellingen

Ontdek Magische Inzichten en Creëer Ruimte voor Beweging en Groei

Familie opstellingen en systemisch coachen met ondersteuning van paarden heeft iets magisch. Op deze dag werken we met representanten en paarden en jouw thema, inbreng of situatie.
Door de opstelling kan je kijken naar de eventuele blokkades, de dynamiek wat speelt, onbewuste processen die al generaties lang aanwezig zijn.
De interactie met omgeving, verleden, heden, toekomst.
Het doel is uiteindelijk om ruimte te creëren in het systeem waardoor beweging weer mogelijk is.
Zonder representanten is ook mogelijk maar dat is een simpelere uitvoering. Je raakt minder de diepere laag en dat wat niet gezegd mag worden, de naakte waarheid komt dus minder makkelijk boven. Maar desalniettemin wordt ook hier de situatie of systeem in een bepaalde beweging , richting gebracht.

“De Grotere Ziel beweegt zich maar in één richting, en dat is om datgene wat gescheiden is gemaakt tot eenheid te brengen.” – Bert Hellinger –